Skulerute

Skuleruta for dette og neste skuleår.

2017/2018

Månadar Informasjon Dagar
elevar
Dagar
lærarar
August

Planleggingsdag for lærarar måndag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. august

Skulestart for elevane torsdag 17. august

11 14
September   21 21
Oktober Haustferie veke 41 (9.–13. oktober) 17 17
November

Felles planleggingsdag tirsdag 14. november

OD-dag for elevar tirsdag 14. november

22 22,5
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember 15 15
Januar

Planleggingsdag lærarar tirsdag 2. januar

Første skuledag for elevane er onsdag 3. januar

21 22
Februar

Vinterferie veke 7 (12.–16. februar)

Felles planleggingsdag 28. februar. Fridag for elevar.

14 15,5
Mars Påskeferie 26.–31. mars 17 17
April

Påskeferie fortset 1.–2. april

Fridag for elevar og lærarar 30. april

19 19
Mai

Off. høgtidsdagar tirsdag 1., torsdag 10., torsdag 17. og måndag 21. mai

Fridag for elevar og lærarar fredag 11. mai og fredag 18. mai

17 17
Juni Siste skuledag 22. juni 16 16
Sum dagar 190 196

2018/2019

Skuleruta for 2018/2019 er ikkje tilgjengeleg enno.

Del denne artikkelen på: