Siste skuledag før jul

Dato
21. desember 2023
Tid
Varar heile dagen
Stad
Sauda vgs