Dette tyder gult nivå for skulane

Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva smitteverntiltak dei skal følge. Det inneber skjerpa krav til hygiene og avstand.

– Vi følger smitteutviklingen nøye, og skolene forbereder seg på at det kan skje raske endringer som bringer oss over i rødt nivå. Rødt nivå betyr imidlertid ikke at skolene stenger, seier fylkesdirektør for opplæring Joar Loland.

Portrettfoto av Joar Loland - Klikk for stort bildeJoar Loland, fylkesdirektør for opplæring Elisabeth Tønnessen Han opplyser at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet er tydelege på at raudt tiltaksnivå for vidaregåande skular skal verte målretta mot der smitten skjer, og kun verte innført i kommunar med høgt smittenivå.

– Skolestengning skal ikke brukes som et forebyggende tiltak. Det må tas med i vurderingen at tilstedeværelse på skolen er viktig for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv, seier Loland.

Ei eventuell innføring av raudt tiltaksnivå bør skje etter dialog mellom fylkeskommunen som skuleeigar og lokale helsemyndigheiter. Per nå er det fire område i Norge som er definert på raudt nivå: Oslo, Ullensaker, Drammen og Bergen. Der skal dei vidaregåande skulane sette inn stramare smitteverntiltak, men ikkje stenge ned.

– Skolene i fylkene Viken og Troms og Finnmark ønsket å stenge ned i forrige uke. De fikk da beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at de måtte åpne igjen, opplyser Joar Loland.

Han legg til at han har forståing for at både foreldre, lærarar og elevar kan vere bekymra for smittesituasjonen.

– Det er heldigvis få smitteutbrudd i skolene våre, og det er betryggende å høre at helsemyndigheter karakteriserer skolene som blant de tryggeste stedene å oppholde seg. Men det er viktig at alle følger smitteverntiltakene, og at skolene legger til rette for at det lar seg gjennomføre.

På gult nivå gjeld følgande smitteverntiltak:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • God hygiene og forsterka reinhald
 • Kontaktreduserande tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personar, som handhelsing og klemming
  • Elevar bør ha faste plasser i kvart klasserom eller faste samarbeidspartnarar/-grupper
  • Lærarar kan veksle mellom klassar, men bør halde avstand til elevar så langt det er mogleg
  • Utanfor klasserommet skal elevar og tilsette halde 1 meters avstand
  • Unngå trengsel og å samlast i store grupper

Les mer på nettsida til Helsedirektoratet.

Sjå gjeldande smitterettleiar for meir informasjon om drift av dei vidaregåande skulane.

Sjå og informasjon for elevar, føresette og skular på vår temaside om koronasituasjonen.

Til toppen