Eksamensførebuande kurs i salgsfaget

Hausten 2023 vert det halde eit eksamensførebuande kurs i salgsfaget (SLG3102).

Kurset passar for deg som er vaksen, har lang erfaring innan salg, og ønsker å formalisera kompetansen din.

Opplæringa skal førebu og kvalifisere deg til å kunne gjennomføre eksamen i salgsfaget.

Innhald

  • Innleiing og informasjon
  • Innføring i Vg3-kompetansemål
  • Skriftlege øvingar som førebur til skriftleg eksamen
  • Totalt 40 timar eksamensførebuing
  • Hjelp til oppmelding til privatisteksamen

Praktisk

  • Tid: Tysdagar veke 37–40 og 42–47, klokka 18:00–21:15
  • Stad: Sauda vidaregåande skule
  • Pris: Gratis
  • Bevertning: Kaffe/te
  • Instruktør: Rune Håheimsnes

Påmelding

Kontakt Janne Eikevik på telefon 971 51 982 eller epost Janne.eikevik@skole.rogfk.no.

(Illustrasjonsbilete: Christina @ wocintechchat.comUnsplash