Elevundersøking

Skulen kjem til å gjennomføre elevundersøkinga for alle elevar i perioden 6. november til 8. desember.

Undersøkinga er i regi av Utdanningsdirektoratet, og vert gjennomført kvar haust.

Sjølv om undersøkinga vert gjennomført i alle klassar, er det friviljug for kvar enkelt elev om ho/han ønsker å svare på undersøkinga eller ei. Du kan lese meir om undersøkinga på UDIR sine sider, eventuelt sjå eitt av informasjonsskriva dei har laga.