Introduksjon til det skuleadministrative systemet

Som elev vil du komme til å nytte Visma InSchool. Her får du ei lita innføring i systemet.

Logg inn på Visma InSchool

(Illustrasjonsbilete: Damir KopezhanovUnsplash)