Koronatiltak vidareført

Kommuneoverlegen har i samråd med skulen beslutta å vidareføre tiltaka til og med fredag 20.11.

Det betyr heimeundervisning og heimekontor for elevar og lærarar på hovudskulen (Lofthus).

Undervisninga ved avdelingane på Sand og Birkeland fortset med fysisk oppmøte.

Tiltaka som vart iverksett måndag for å «isolere» hovudskulen (Lofthus) frå avdelingane på Sand og Birkeland fortset og.

Til toppen