Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Koronaviruset

Som andre vidaregåande skular i Rogaland er Sauda VGS stengt for ordinær undervisning.

Elevar vil få undervisning over nett. I utgangspunktet vil denne undervisninga følge den ordinære timeplanen til elevane. Faglærar gir beskjed om korles dette vil føregå for deira fag. Elevar må ha tilgang på skulebøker og datamaskin/nett og vere tilgjengelege for informasjon gitt av skulen/kontakt-/faglærar.

Elevbustaden er og stengt. Elevar som bur der, og på private hyblar, vert oppfordra til å reise heim snarast råd, helst ikkje med offentleg kommunikasjon. Hybelelevar som vel å verte verande i Sauda bes om å fordmidle det til sin kontaktlærar.

All praksis for elevar er avlyst inntil vidare.

Skulen vil etter kvart ta kontakt med elevar som tek fag som inneheld obligatoriske praktiske undervisningsopplegg som ikkje kan gjennomførast over nettet (sertifikat og liknande) med meir informasjon.

Sjølv om skulen er stengt, er det mogleg å ta kontakt. Både sosialrådgivar, yrkes- og utdanningsrådgivar og IT-avdelinga er klare til å hjelpe elevane.

Det er påvist koronasmitte i Sauda, men ikkje blant skulen sine tilsette eller elevar.

Ellers føl skulen råda som vert gitt av Rogaland fylkeskommune, Sauda- og Suldal kommune.

Illustrasjonsbilete: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Til toppen