Koronaviruset

Skulen opnar opp igjen, men elevar vil veksle mellom å vere på skulen og å ha heimeundervisning.

For å ikkje ha for mange elevar på skulen om gongen, vil ein veksle slik at ein klasse er på skulen ei veke om gongen, etterføld av ei veke med heimeundervisning via nettet. Skuleruta og normal heildagsprøve- og timeplan vil gjelde både for heime- og skuleundervisning.

Unntaket er elevar som går på yrkessjåfør, ToppVolley Norge, kvardagslivstrening samt arbeidstrening og grunnkompetanse i eiga gruppe, som vil ha all undervisning på skulen.

ToppVolley Norge startar opp igjen måndag 18. mai. Det vert opna for innreise til internatet, Rygjatun, i perioden 15.–17. mai.

Ved behov kan det verte endringar slik at elevar som skulle ha hatt heimeundervisning likevel skal møte på skulen, og omvendt.

Kontaktlærar gir beskjed til sine elevar om kva som gjeld for deira klasse.

Dersom det vert problematisk å overhalde smittevernreglane vil ein eventuelt kunne måtte gå over til meir heimeundervisning igjen.

Bur du vanlegvis på Campus, kan du og gjere det dei vekene du har undervisning på skulen. Dei vekene du har heimeundervisning må du vere heime. Du kan tidlegast komme på Campus dagen før undervisninga startar. Når du er ferdig med ei veke med undervisning på skulen, kan du vere på hybelen fram til søndagen (gitt at du gir beskjed om det på helgeovernattingsskjemaet). Det vil vere nokon unntak frå dette på grunn av smittevern, dei berørte vil få beskjed av kontaktlærar.

Elevar som er i risikogruppa må levere ei legeerklæring som dokumenterer det og har informasjon om kva hensyn skulen eventuelt må ta til det.

Hugs at det er det mogleg å ta kontakt dersom du lurer på noko. Både sosialrådgivar, yrkes- og utdanningsrådgivar og IT-avdelinga er klare til å hjelpe elevane.

Det er påvist koronasmitte i Sauda, men ikkje blant skulen sine tilsette eller elevar.

Ellers føl skulen råda som vert gitt av Rogaland fylkeskommune, Sauda- og Suldal kommune.

Illustrasjonsbilete: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Til toppen