Kurs for arbeidslivet

Meld di interesse for kurs hausten 2021.

Det er så langt interesse for kursa du finn nedanfor. Kursa startar opp hausten 2021 dersom det er nok deltakarar – pass på å melde di interesse om du ønsker å delta.

(Illustrasjonsbilete: Jud MackrillUnsplash)

Til toppen