Kurs i byggherreforskrifta

I mars vert det arrangert eit dagskurs i byggherreforskrifta.

Om kurset

Kurset vil gi deltakarane ein gjennomgang av byggherreforskrifta med fokus på aktørane sitt ansvar og rollar i arbeidet med helse, miljø og sikkerheit i bygge- og anleggsprosjekt.

Målgruppe

Kurset passar godt for leiarar på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekt, men rettar seg og mot byggherren og byggherren sine hjelparar, for eksempel byggherren sin representant eller koordinator.

I tillegg er det fokus på den prosjekterande, arbeidsgivaren og einmannsbedrifta.

Kursinnhald

 • Bruksområde og forholdet til annen vernelovgivning
 • Oversikt over endringane av 1. januar 2021
 • Dei ulike rollene i byggherreforskrifta
 • Pliktene til byggherren, byggherrens representant, koordinator, prosjekterande, arbeidsgivar og einmannsbedrifter
 • Krava til konkurransegrunnlaget
 • SHA-planen og spesifikke tiltak
 • Koordinering i prosjekterings- og utføringsfasen
 • Føring av oversiktslister og krav til HMS-kort
 • Straff
 • Rettssaker og annan praksis i tilknyting til byggherreforskrifta

På kursdagen vert det lagt opp til spørsmål og diskusjonar om problemstillingar som er vanlege i eit bygge- eller anleggsprosjekt.

Om førelesar

Portrettfoto av Trine Friberg - Klikk for stort bileteTrine Friberg Wahl-Larsen Advokatfirma

Trine Friberg er partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS i Oslo og er spesialisert innen området offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse gjennom mange års erfaring fra disse rettsområdene. Innen offentlige anskaffelser bistår hun både på oppdragsgiver – og leverandørsiden, og innen alle bransjer. Bistanden omfatter kvalitetssikring, rådgivning, opplæring, klagebehandling og tvisteløsning både før, under og etter avholdt konkurranse, samt sakførsel for KOFA og domstolene. Innen entreprisrett bistår hun både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og rådgivere i alle faser av en byggeprosess. Hun er en mye brukt foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett, og holder jevnlig åpne kurs og bedriftsinterne kurs. (https://wla.no)

Praktisk informasjon

Som deltakar får du:

 • Presentasjon, tilsendt på førehand
 • Kursbevis
Praktisk info byggherreforskrifta
Emne Informasjon
Kursdagar Torsdag 14. mars 2024, klokka 09:00–15:00
Kursstad Sauda vidaregåande skule avd. Lofthus – Filmsalen
Kursinstruktør Trine Friberg, Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Kurspris Kr. 2 900,- per person (ved min. 25 deltakarar)
Bevertning Kaffe/te og lunsj

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrista er 7. mars.

Dersom du ønsker å melde deg av kurset, er det mogleg fram til 11. mars. Dersom du melder deg av etter den datoen må du betale kursavgifta sjølv om du ikkje deltek på kurset.

Du kan og kontakte Kristin Bruknapp for påmelding og meir informasjon.

(Illustrasjonsbilete: Paul BeckerUnsplash)