Kurs i NS8405 og NS8406

I mars vert det arrangert eit dagskurs NS8405 og NS8406, dei to mest sentrale kontraktsstandardane for utføringsentreprisar innan bygg og anlegg i Norge.

Om kurset

På kurset vil du få ei innføring eller friska opp kunnskapen din i NS8405/-8406, verte betre kjent med korleis standarden vert brukt samt få ei oppdatering på rettspraksis.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er frå entreprenør-, rådgivar- eller byggherresida.

Kursinnhald

 • Hovudforskjellar/bruksområde
 • Retten til bruk av underentreprenørar/kontraktsmedhjelparar
 • Kontrakten sitt varslingsregime
 • Entreprenøren sitt ansvar og risiko
 • Innhaldet i byggherren si medverknadsplikt
 • Framdrift, samordning og krav på fristforlenging
 • Endringshandtering
 • Krav om vederlagsjustering ved endringar, byggherresvikt og forhold byggherren ber risikoen for
 • Overtaking og sluttoppgjer
 • Manglar, reklamasjon og forelding
   

På kursdagen vert det lagt opp til spørsmål og diskusjonar om problemstillingar som er vanlege i eit bygge- eller anleggsprosjekt.

Om førelesar

Portrettfoto av Trine Friberg - Klikk for stort bileteTrine Friberg Wahl-Larsen Advokatfirma

Trine Friberg er partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS i Oslo og er spesialisert innen området offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse gjennom mange års erfaring fra disse rettsområdene. Innen offentlige anskaffelser bistår hun både på oppdragsgiver – og leverandørsiden, og innen alle bransjer. Bistanden omfatter kvalitetssikring, rådgivning, opplæring, klagebehandling og tvisteløsning både før, under og etter avholdt konkurranse, samt sakførsel for KOFA og domstolene. Innen entreprisrett bistår hun både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og rådgivere i alle faser av en byggeprosess. Hun er en mye brukt foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett, og holder jevnlig åpne kurs og bedriftsinterne kurs. (https://wla.no)

Praktisk informasjon

Som deltakar får du:

 • Standarden NS 8405 og NS 8406, trykt og innbunden
 • Presentasjon, tilsendt på førehand
 • Kursbevis
   
Praktisk info NS8405/8406
Emne Informasjon
Kursdagar Onsdag 13. mars 2024, klokka 09:00–16:00
Kursstad Sauda vidaregåande skule avd. Lofthus – Filmsalen
Kursinstruktør Trine Friberg, Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Kurspris Kr. 3 400,- per person (ved min. 25 deltakarar)
Bevertning Kaffe/te og lunsj

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrista er 7. mars.

Dersom du ønsker å melde deg av kurset, er det mogleg fram til 11. mars. Dersom du melder deg av etter den datoen må du betale kursavgifta sjølv om du ikkje deltek på kurset.

Du kan og kontakte Kristin Bruknapp for påmelding og meir informasjon.

(Illustrasjonsbilete: Paul BeckerUnsplash)