Kurs i varme arbeid

8. desember vert det halde eit kurs i varme arbeid – målgruppa er alle som arbeider der det vert nytta open eld, oppvarming eller utstyr som lagar gneistar.

Innhald

 • Lovar og reglar
 • Personleg sikkerheit
 • Brann- og sløkketeori
 • Korleis opptre ved brann
 • Risiko
 • Farar ved utstyr og arbeidsstad
 • Farar ved bruk av gass
 • Førstehjelp
 • Sløkkeøving
 • Avsluttande teoretisk prøve

Kurset gir kompetansebevis som er gyldig i fem år.

Praktisk

 • Tid: 8. desember 2023, 08:15–15:30 (14:00–15:30 er sløkkeøving)
 • Stad: Sauda vidaregåande skule, avdeling Lofthus (Filmsalen)
 • Ta med legitimasjon
 • Pris: kr 1750,- per person – inkluderer kursbevis
 • Bevertning: Kaffe/te, lunsj i kantina
 • Instruktør: Paul Rune Engebretsen
 • Sløkkeøving: i regi av Sauda brannvesen, føregår ved sorteringsanlegget på Birkeland

Påmelding

Kontakt Kristin Bruknapp på telefon 951 24 899 eller epost kristin.bruknapp@skole.rogfk.no.

(Illustrasjonsbilete: Christopher BurnsUnsplash)