Matematikk og norsk på VG3-nivå

Hausten 2022 vert det tilbod om opplæring i norsk og matematikk på Vg3-nivå (Vg4 påbyggsfag).

Kurset vert arrangert i samband med det planlagte oppstarten av sjukepleiarutdanninga, der du treng karakteren tre eller betre i norsk og matematikk, i tillegg til fagbrev innan helsefag eller generell studiekompetanse for å vere kvalifisert.

Tilbodet er gratis, og i utgangspunktet ope for alle. Det er samlingsbasert, og startar opp i veke 42 i 2022, med sluttføring våren 2023.

Ønsker du å søke må du sende ein epost til reidun@ryfylkeiks.no innan 15. september 2021.

Utdanninga er eit samarbeid mellom MOR-prosjektet, Sauda og Strand vgs.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Reidun Sandvik eller Kristin Bruknapp.

(Illustrasjonsbilete: Priscilla Du PreezUnsplash)