Siste frist for å kjøpe datamaskin

Siste frist for å kjøpe datamaskin via fylket er 30. november, dersom du går Vg1.

Etter det vil du ikkje kunne nytte deg av tilbodet; heller ikkje når du startar i Vg2 eller Vg3.

Merk at denne frista ikkje gjeld elevar med voksenrett, for desse er frista 30. april.

Du kan lese meir om tilbodet på fylket sine sider.

(Illustrasjonsbilete: UnsplashUnsplash)

Til toppen