Studie i kommunikasjon og marknadsføring

Hausten 2021 startar det opp eit modulbasert deltidsstudium i kommunikasjon og marknadsføring.

Studiet har seks emne fordelt på tre semester, og undervisninga føregår i skulen sine lokale, i regi av Høgskulen på Vestlandet.

Dersom du tek heile studiet oppnår du 60 studiepoeng; men du kan og velge å berre ta nokre av emna.

Meir informasjon om studiet

Til toppen