Ta fagbrev som praksiskandidat?

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis eksamensførebuande kurs for deg som skal ta praksiskandidateksamen våren 2022.

Tre menn sitt samla rundt ein laptop ved eit bord og ler. - Klikk for stort bildeTre menn samarbeider Priscilla Du Preez Personar som har lang og allsidig erfaring i eit fag og som ønsker å ta fagbrev, kan ta praksiskandidateksamen. Eit eksamensførebuande kurs kan gjere deg førebudd til praksiskandidateksamen. 

Informasjon og påmelding til kursa

Frist for påmelding til kurs: 20. januar

Hugs og å melde deg opp tiI praksiskandidateksamen. Dette kan du gjere i perioden 15. januar til 1. februar.

Påmelding til eksamen

(Illustrasjonsbilete: Jud MackrillUnsplash)

Til toppen