Tilgang for føresette i det skuleadministrative systemet

Skulane har byrja å nytte det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.   

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skulen sitt framtidige behov ved å:   

  • fornya, forenkla og forbetra arbeidsdagen til elevar, lærarar og skuleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skulen og heimen
  • digitalisere skuleadministrasjon – gi meir elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevane har fått den opplæringa dei har krav på   

Korleis loggar eg inn?

Du kan logge deg inn i VIS frå og med 13. oktober.  

Nytt ID-porten for å logge deg inn. Når du nyttar ID-porten, kan du velje om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Hugs at du må logge inn kvar gong du nyttar systemet. Det er hensynet til sikkerheita som er grunnen til det.

Innlogging VIS – Sauda vidaregåande skule

Registrer dine kontaktopplysningar

Me ber deg om å registrere dine kontaktopplysningar, slik at skulen kan nå deg ved behov. Legg inn din e-post og ditt mobilnummer. Adressa di vert automatisk henta frå det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette gjeld for deg som er føresett til elev under 18 år.     

Er du føresett til elevar som går på forskjellige skular? Då ber me deg om å registrere dine kontaktopplysninger på kvar enkelt skule.

Me set pris på, og ber om at du legg inn opplysningane så raskt som mogleg. Korrekte kontaktopplysningar vil vere med å sikra eit godt samarbeid mellom heim og skule, og god beredskap.

Føresette til elevar over 18

Føresette til elevar over 18 år må signere eit samtykke for at me skal kunne legge inn føresette og personopplysningar i systemet. Det vil gi føresette moglegheit til å logge seg inn i VIS, og opne for at skulen kan dele opplysningar om elev som er over 18 år. Eleven sjølv må og gi samtykke før føresette kan få tilgang.

Samtykke-erklæring for føresette/elev over 18 år

Signert samtykke frå elev og føresett må verte levert til skulen. (Gjeld for elevar over 18 år.) Elevar kan levere dokumentet til kontaktlærar.

Kva får du tilgang til som føresett?

Føresette til elevar under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysningar. Du får og tilgang til å sjå timeplanar og læreplanar til «din» elev. I løpet av skuleåret 2020/2021 får du og tilgang til fråvær.

På grunn av ein feil vil ikkje timeplanen lastast inn akkurat nå. Me beklager det – Visma arbeider med å rette opp i problemet.

Føresette til elevar over 18 år får ikkje automatisk tilgang til informasjon i systemet. Det er eleven sjølv som gir og godkjenner tilgangen til føresette i VIS. Eleven kan gi føresette tilgang til timeplanar, læreplanar, registering av kontaktopplysningar og fråvær. Hugs at samtykke må verte levert først.

Problem med å logge deg inn eller få tilgang?

Me anbefaler at du nyttar nettlesaren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problem med pålogging. Dersom du framleis ikkje greier å logge deg inn, anbefaler me deg å ta kontakt med IT-avdelinga.

Korleis nyttar eg VIS?

Systemet er oversiktlig og greit å nytte. Det skal vere enkelt for deg som føresett å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om korleis du nyttar systemet.

Les om behandling av personopplysningar i personvernerklæringa.

Sjå og produsenten sine sider for Visma InSchool (VIS).

Til toppen