Utbrot av skabb ved ToppVolley Norge

Sauda vidaregåande skule mottok måndag 9. november melding frå kommuneoverlegen i Suldal om utbrot av skabb ved avdelinga på Sand. Skabb er ein hudsjukdom forårsaka av skabbmidd og gir plagsom kløe.

Overføring av skabbmidd skjer ved lengre hudkontakt (15 min). Skabbmidd vil dø etter to til fire døgn utan kontakt med hud.

Kommuneoverlegen i Suldal har i samråd med Helse Stavanger og Folkehelseinstituttet bestemt nødvendige tiltak for å slå ned utbrotet.

Effektfulle tiltak blir nå sette i verk ved skulen og ved Rygjatun for å bli kvitt skabbmidden, hindre resmitte og vidare utbreiing av smitte til andre miljø.

Kontaktpersonar

Øyvind Marvik, avdelingsleiar, ToppVolley Norge, tlf. 918 30 957

Harald Bjarne Hellesen, kommuneoverlege Suldal, tlf. 911 67 506

Astrid Gundersen, smittevernsjukepleiar Suldal, tlf. 975 84 954

(Illustrasjonsbilete: Miguel TeirlinckUnsplash)

Til toppen