Ver den du er, og bli kva du vil

Det er du som må velje, men me hjelper deg på vegen. Nå er tida inne for å søke skuleplass. Hugs søknadsfrista 2. mars

Me har godt læringsmiljø og opplæringa er blant landets beste.

Sjekk våre utdanningsprogram

Søk skuleplass

Frista for å søke er 2. mars innan klokka 23:59.

Ved Sauda vidaregåande skule gjer me vårt beste for å ta vare på kvar enkelt elev. Me prøver og å sørge for at du har noko spennande å ta deg til på fritida, og me har mange spennande utdanningsprogram.

Til toppen