It's Learning

It's Learning er ei nettside for beskjedar, filer og oppgåver.

Logg på It's Learning

Du same brukarnamn og passord som du har på resten av skulen sine system. Pass på at du vel å logge deg på i «Rogaland fylkeskommune».

Merk at mange av It's Learning sine funksjonar no er tatt over av Microsoft Teams.