Organisering av undervisninga

Elevane har 35 undervisningstimar i veka.

 • 12 timar fellesfag som
  • norsk
  • samfunnsfag
  • matematikk
  • engelsk
  • naturfag 
  • kroppsøving
 • 1 time klassens time
 • Programfag/praktisk undervisning: 16 timar per veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 6 timar per veke

Tilknytning til utdanningsprogram

Yrkesfag

35 timar per veke.

 • Bygg og anlegg (BA)
  • Vedhogst i skogsområde
  • Trearbeid på skulen til produksjon/sal
  • Risikovurdering
  • Førstehjelp
  • Nytte ulikt verktøy og utstyr
  • Nytte enkle måleverktøy knytta til arbeidsoppgåver
  • Arbeidserfaring innanfor bygg, stillas, lagerarbeid
 • Design og handverk (DH)
  • Erfaring med ulike tekstil, material og fargar
  • Lage og nytte arbeidsteikningar
  • Produksjon til sal for elevbedrift
 • Helse og oppvekst (HO)
  • Helse og ernæring
  • Førstehjelp
  • Haldningar, verdiar, menneskesyn
  • Empati
  • Arbeidserfaring innan barnehage eller eldreomsorg
 • Restaurant og matfag (RM)
  • Matlaging
  • Baking
  • Kjøkkenhygiene og redskapslære
  • Sunt kosthald
  • Arbeidserfaring innan kantine, kjøkken
 • Service og samferdsel (SS)
  • Kundebehandling
  • Nytte relevante digitale verktøy
  • Arbeidserfaring i butikk eller lager
 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)
  • Risikovurdering
  • Velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrument knytta til produksjonen
  • Føreta enkelt ettersyn av aktuelle framkomstmiddel, motorar, redskap, utstyr og instrument
  • Planlegge og gjennomføre arbeid og aktivitetar i tråd med gjeldande yrkesmessige krav til utføring, HMS og kvalitetssystem
  • Nytte rett arbeidsteknikk, verne- og sikkerheitsutstyr og velge hensiktsmessig påkledning for arbeid og aktivitetar under ulike forhold
  • Arbeidserfaring på verksted

Studieførebuande

Utdanningsprogrammet har 5 veketimar mindre undervisning per veke enn dei andre programfaga.

 • Studiespesialiserande (STUSP)
  • Hovudsakleg fellesfag
 • Idrett (ID)
  • Fellesfag
  • Idrettsfag