Kurs i plan- og bygningslova

Kurset «Plan- og bygningslova i praksis – SAK 10» skal gi kursdeltakarane felles forståing, oppdatert informasjon og handbok for å effektivisere PBL-saker.

Føremålet med kurset er å gi ein overordna og grunnleggande gjennomgang av plan- og bygningslovgivinga.

Målgruppa er alle som jobbar med plan- og bygningslovgivinga i ulike rollar og funksjonar, som for eksempel

 • ansvarleg prosjekterande
 • ansvarleg søkar
 • ansvarleg kontrollerande
 • ansvarleg utførande
 • handsamarar av plansaker
 • offentlege sakshandsamarar

Kursinnhald

 • Kva er plan og bygningslova? – føremål/intensjonar, oppbygging, regelverk
 • Plansystemet – hovudlinjer og føringar 
 • Ansvarssystemet – ansvarsfordeling med kva som ligg i det og kva det tyder
 • Kommunen si rolle – tilnærming og kva som skal vektleggast
 • Oppgåver og rollar for søkar – utførande/prosjekterande/kontrollerande
 • Tilsyn – oppgåvene til kommunen 
 • Endringar 1. juli 2021
 • Oppsummering og spørsmål

Praktisk

Kurstid: dagskurs (08:00–15:00)

NB: Kurset vert tilpassa etter behov frå deltakarane. Dette gjeld innhald, varigheit, tid og stad.

Til toppen