Motorsagkurs

Årleg vert det sett opp eit todagars motorsagkurs, der du får både teori og praktiske øvingar.

Ei gruppe personar ikledd verneklede står i ein trekledd skråning og føl med på kurshaldaren - Klikk for stort bileteMotorsagkurs Kristin Bruknapp

 

 

Praktisk informasjon

Tidspunkt: Mars/April
Stad:          Sauda vidaregåande skule avd. Lofthus
Instruktør: Eivind Lien

  • alle treng verneutstyr med hjelm, bukse og sko tilpassa skogbruk
  • ha med motorsag og fil (ein kan låne ved behov)
  • det vert både teoriopplæring innandørs, samt informasjon og praktiske øvingar ute

Kursinnhald

  • rutinar for vedlikehald, med sjekk av verneutstyr på sag og person
  • reglar for trygg bruk av motorsag
  • grunnleggjande bruk av motorsag og arbeidsteknikkar
  • sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte tre samt bruk av hjelpeutstyr
  • sikker kapping av tre
  • praktiske øvingar

Spørsmål og påmelding

Kontakt Kristin Bruknapp på kristin.bruknapp@skole.rogfk.no eller 951 24 899.

Til toppen