Vidaregåande opplæring for vaksne

«Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse» – Kompetansereformen (2019-2020). Me skreddarsyr ut frå ditt behov.

Ei gruppe personar står på ei bru med hendene i været og smiler til kamera. - Klikk for stort bileteVg2 Helsefagarbeidarklassen 2021/2022 Anne Vikeså

Det er kompetansebehovet frå enkeltpersonar og arbeidslivet som utgjer kva tilbod som startar, og utvalet vil derfor variere frå år til år.

Hugs at tilboda våre kan kombinerast med tilboda frå andre vaksenopplæringssenter, samt med Nettskulen.

Meld behov

Kvifor meir kompetanse?

  • Ingen skal gå ut på dato grunna manglande kompetanse
  • Arbeidslivet treng framtidsretta kompetanse

Søke om plass

Søk om vidaregåande opplæring

Etter at du har søkt vil du få tildelt ein rettleiar som kan hjelpe deg med å finne ut kva fag du treng og å melde deg på fag.

Kontakt