Bestille vitnemål

Du kan bestille eit nytt kompetansebevis eller vitnemål dersom du har behov for det.

Bestilling

Send ein epost med

  • namn
  • telefonnummer
  • årstalet du gjekk ut av skulen
  • kva for eit programområde du gjekk på
  • postadresse

Send bestilling via epost

Pris

Pris for nytt kompetansebevis eller duplikat av vitnemål er kr. 500,- pr. stk. Du betaler til:

  • vippsnummer 106523 eller til
  • kontonummer 8601 89 38032

Hugs å skrive namnet ditt i merknadsfeltet når du betaler.

Behandlingstid

Det kan ta opp mot 2 veker å få laga ny dokumentasjon. Bestillingar som kjem etter 9. juli vil først verte behandla etter 10. august.

Levering

Du kan hente vitnemålet/kompetansebeviset i resepsjonen på skulen. Du kan og be om å få det sendt som post. Hugs då å oppgi postadressa di i bestillinga.