Bestille vitnemål

Du kan bestille eit nytt kompetansebevis eller vitnemål dersom du har behov for det.

Bestilling

Send ein epost med

  • namn
  • telefonnummer
  • årstalet du gjekk ut av skulen
  • kva for eit programområde du gjekk på
  • postadresse

Send bestilling via epost