Sauda vgs

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

Tips og råd for russ og føresette

Russetida er rett rundt hjørnet, og det er viktig å vere førebudd.

På denne sida finn du nyttig informasjon om russetida, inkludert avtalar med skular, signering av kontraktar, kontroll av russebil/russebuss, økonomiske tips og ein samtaleguide.

Les meir om tips og råd i russetida

Eigen elevbustad

Skulen har ein eigen elevbustad som elevar kan søke om plass på. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg. Elevar på avdeling Sand bur på internatet på Rygjatun.

Kva skjer?

Aktuelt

  • Truckførarkurs
    I mai/juni vert det halde eit 42 timars kurs i sikker bruk av truck, samt maskina sin konstruksjon og verkemåte.
  • Ny helsesjukepleiar
    Silje Kvamme Handeland tek over som helsesjukepleiar i skulehelsetenesta.
  • Ta studiekompetanse i Ryfylke
    Kvalifisere deg til høgare utdanning? Ta påbygg- og studiekompetansefag nett- og samlingsbasert i Ryfylke. Oppstart august 2022.
Til toppen