Videregående skole

Ver den du er – bli kva du vil!

Me har godt læringsmiljø og blant landets beste opplæring. Hugs søknadsfrista 2. mars. Me gler oss til å ta imot deg.

Våre utdanningsprogram Søk skuleplass – vigo.no

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

 

Eigen elevbustad

Skulen har ein eigen elevbustad som elevar kan søke om plass på. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg. Elevar på avdeling Sand bur på internatet på Rygjatun.

Aktuelt

Til toppen