Sauda vgs

Manglar du karakterar i eit fag?

Elevar og lærlingar som har stroke, eller manglar karakterar i eit fag kan få ein ny sjanse i sommar.

Sommerskolen er eit gratis kurs som varer i to veker. Du får undervisning av lærarar og assistentar for å stå på eksamen, med gratis morgonsmat og lunsj for å hjelpe deg på vegen. Elevar, tidlegare elevar og lærlingar kan søke.

Søknadsfrista er 7. juni.
Les meir

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

Bu på hybel eller internat

Har du behov for ein stad å bu medan du går på vidaregåande, har skulen ein eigen elevbustad i Sauda. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg.

Skal du gå på ToppVolley Norge bur du på internatet på Rygjatun.
 

Aktuelt

Til toppen