Sauda vgs

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

Bu på hybel eller internat

Har du behov for ein stad å bu medan du går på vidaregåande, har skulen ein eigen elevbustad i Sauda. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg.

Skal du gå på ToppVolley Norge bur du på internatet på Rygjatun.

Aktuelt

  • Sveisekurs
    I april–mai vert det halde eit 30 timars kurs med grunnleggande verktøy- og sveiseopplæring.
  • Tofaktorautentisering for elevar
    Frå 11. mars må du som elev nytte autentiserings-appen til Microsoft for å logge deg på Office heimanfrå.
  • Betongfaget
    Hausten 2024 tilbyr skulen opplæring i betongfaget.
Til toppen