Videregående skole

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

Eigen elevbustad

Skulen har ein eigen elevbustad som elevar kan søke om plass på. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg. Elevar på avdeling Sand bur på internatet på Rygjatun.

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Aktuelt

  • Vegarbeid på veg med buss køyrande forbi. Vegarbeid i Rødsliane
    Vegarbeid i Rødsliane gjer at skuleskyssen mellom Suldal og Sauda kan verte påverka.
  • Avdeling Lofthus Skulestart
    På grunn av koronasituasjonen vert skulestarten litt annleis enn vanleg.
  • Kontorlandskap Nytt administrasjonssystem
    Frå skuleåret 2020-2021 vert det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland.
Til toppen