Videregående skole

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

Eigen elevbustad

Skulen har ein eigen elevbustad som elevar kan søke om plass på. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg. Elevar på avdeling Sand bur på internatet på Rygjatun.

Kva skjer?

Aktuelt

  • Avdeling Sand Samling på ToppVolley Norge
    24.-26. januar er det ei åpen samling på ToppVolley Norge.
  • YSK-elevar Åpen dag YSK
    Sauda vidaregåande skule inviterer til eit ope informasjonsmøte for elevar som vurderer å søke Yrkes- og studiekompetanse (YSK), torsdag 30. januar.
  • Ambulanseelevar øver på redning Åpen dag ambulanse
    Sauda vidaregåande skule inviterer til ein «Åpen dag» for elevar som vurderer å søke Ambulansearbeidarfaget (Vg2), måndag 3. februar.
Til toppen