Videregående skole

Ver den du er, og bli kva du vil

Sauda vidaregåande skule har godt læringsmiljø og opplæringa er blant dei beste i landet. Du kan velje mellom fleire utdanningsprogram. Hugs å søke innan 1. mars. Velkommen til oss!

Våre utdanningsprogram Søk skuleplass – Vigo.no

Eigen elevbustad

Skulen har ein eigen elevbustad som elevar kan søke om plass på. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg. Elevar på avdeling Sand bur på internatet på Rygjatun.

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Kva skjer?

Aktuelt

Til toppen