Sauda vgs

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

Bu på hybel eller internat

Har du behov for ein stad å bu medan du går på vidaregåande, har skulen ein eigen elevbustad i Sauda. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg.

Skal du gå på ToppVolley Norge bur du på internatet på Rygjatun.

Aktuelt

  • Stillaskurs
    I skiftet januar–februar 2024 vert det halde eit stillaskurs for 5–9 meter.
  • Fallsikringskurs
    I januar vert det halde eit fallsikringskurs for personar som skal nytte lift (personløftar)
  • Liftkurs
    I januar vert det halde eit kurs om grunnleggande sikker bruk av lift.
Til toppen