Sauda vgs

Søk på Sommerskolen

Sommerskolen er eit gratis tilbod til deg som har stryk eller ikkje vurdering (IV) i eit fag. Skulen startar torsdag 16. juni og avsluttar med eksamen onsdag 29. juni.

Les meir om Sommerskolen

Mange spennande utdanningsprogram

Skulen har mange spennande utdanningsprogram som er litt utanom det vanlege.

 

Eigen elevbustad

Skulen har ein eigen elevbustad som elevar kan søke om plass på. I tillegg er det privathyblar tilgjengeleg. Elevar på avdeling Sand bur på internatet på Rygjatun.

Kva skjer?

Aktuelt

  • Elevar får rettleiing på Sommerskolen Sommarskule
    Fylket har eit gratistilbod til deg som vil ta eit fag du manglar i sommar.
  • Ta studiekompetanse i Ryfylke
    Kvalifisere deg til høgare utdanning? Ta påbygg- og studiekompetansefag nett- og samlingsbasert i Ryfylke. Oppstart august 2022.
  • Tre menn samarbeider Ta fagbrev som praksiskandidat?
    Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis eksamensførebuande kurs for deg som skal ta praksiskandidateksamen våren 2022.
Til toppen