Klage på karakter

Du kan klage på eksamenskarakterar og standpunktkarakterar. Du kan òg klage på at du ikkje har fått karakter i eit fag (IV).

Føresette til elevar under 18 år har sjølvstendig klagerett.

(Du kjem nå til ei felles side for fylket)
Meir om korleis du kan klage på karakter

Til toppen