Særskilt tilrettelegging

Viss du treng særskilt tilrettelegging i samband med eksamen som til dømes utvida tid eller opplesing av oppgåve søker du om dette.

Elev

Du som er elev søker skulen om dette på eige skjema.LEGG INN LENKE TIL SKJEMA Skjemaet skal leverast i informasjonen i 2.etasje i A-bygget.

Søknadsfrist

Søknaden bør leverast så tidleg som mogleg i skuleåret. Siste frist for å få tilrettelegging til eksamen er 1.mai.

Privatist

Er du privatist, må du søke til Privatistkontoret etter at du har meldt deg opp til eksamen på Privatistweb. Søknadsskjema finn du her:  LEGG INN LENKE

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.september for eksamen i haustsemesteret medan fristen er 1.februar for vårsemesteret. 

Til toppen