Munnleg eksamen

Dersom du er elev vert du automatisk oppmeld til munnleg eksamen.

Privatistar må melde seg opp til eksamen på Privatistweb.