Viktig for deg å vite om eksamen

Du finn meir om eksamen som er nyttig for deg å vite meir om.  

  • Eksamensreglement
  • Bruk av PC på eksamen
  • Hjelpemiddel på eksamen
  • Eksamen med åpent internett i sju utvalde fag
  • Har du behov for ny eksamen?
  • Eksamensdatoar
  • Har du behov for tilrettelegging på eksamen?
  • Gjennomføring og vurdering av eksamen for elevar

(Du kjem til ei felles side for heile fylket)
Eksamen for deg som elev på vidaregåande