Skulemiljøutval

Alle vidaregåande skular skal ha eit skulemiljøutval.

Både elevar og tilsette skal vera representerte, men elevane skal vere i fleirtal.

Ved Sauda vidaregåande skule er det fire elevar og tre representantar frå skuleleiinga som er med i skulemiljøutvalet.

Utvalet har to møte i året.