Søke skule- og læreplass

1. mars er søknadsfrista for å søke skuleplass til vidaregåande skule eller søke læreplass som lærling.

Søk skule- og læreplass på www.vigo.no

Du må bruke MinID for å søke.

1. februar er søknadsfristen for å søke

  • med fortrinnsrett 
  • med individuell behandling
  • for minoritetsspråklege søkarar til Vg1

(Du kjem til ei felles side for fylket)
Fleire detaljar om å søke vidaregåande opplæring