Programvare

Det meste av programvara du treng i undervisninga får du av skulen/fylkeskommunen.

Nokre program kan du nytte sjølv etter at du er ferdig med skulen, medan andre kun vil fungere så lenge du er elev.

Ein del programvare kan du finne på nedlastingssida til fylkeskommunen.