Trening i Saudahallen

På spørsmål frå elevar, og initiativ frå idrettslærarane, kan skulen nå presentere eit nytt, flott fritidstilbod: Kvar onsdag kveld frå 19:30 til 20:30 kan elevar nytte Saudahallen – og sjølve bestemme aktivitetar!

Det vil vere ein lærar til stades for å hjelpe til med organisering og utstyr.

Jernbua (styrketrening) vil og vere open. Det vert i første omgang ein prøveperiode fram til jul 2019. Me håpar flest mogleg vil hive seg med.

Til toppen