Karaktersnitt og poenggrenser

Du kan finne både kva karaktersnitt/poenggrense du treng for å komme inn på dei forskjellige linjene, samt kva karaktersnitt elevane ved skulen oppnår.

Karaktersnitt/poenggrense for å komme inn på ei linje

Dersom du lurer på kva karaktersnitt/poenggrense du treng for å komme inn på dei forskjellige linjene til skulen, kan du sjå vilbli sin informasjon om inntaksgrenser og poengberekning.

På sida kan du finne ei lenke vidare til ei liste over poenggrenser ved inntak til vidaregåande skular.

Karaktersnitt for eksamen/standpunkt

Dersom du lurer på kva karaktersnitt elevar ved Sauda vidaregåande oppnår for eksamen/standpunkt, kan du søke det opp i Utdanningsdirektoratet sin karakterstatistikk.