Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du å studere vidare etter yrkesfagleg utdanning? Påbygging til generell studiekompetanse gjer det mogleg for deg å søke opptak til dei fleste studium ved universitet og høgskular. 

Du kan søke om påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag.

Det er og mogleg å søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev. Dette er eit utdanningsløp med færre timar og fag enn ordinær påbygging.

Påbygging til generell studiekompetanse er eit teoretisk skuleår og set krav til eigeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Kvifor velje Sauda vidaregåande skule?

Skulen tilbyr Vg4 påbygg som nettfag. Sauda VGS har lærarar som er gode på fjernundervisning, då skulen har avdelingar på fleire lokasjonar.

Skulen tilbyr ikkje Vg3 påbygg.

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg3 påbygg

Du kan søke påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i eit yrkesfagleg utdanningsprogram. Det betyr at du fortset opplæringa for å få generell studiekompetanse.

Påbygging til generell studiekompetanse - vg3 påbygg

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg

Dette tilbodet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller utan fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skule eit fjerde år for å få generell studiekompetanse.

Påbygg til generell studiekompetanse- Vg4 påbygg


Du må søke om å gå påbygging til generell studiekompetanse, og du søkjer i Vigo.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskild søknad 

Søknadsfristen er den same som for vidaregåande opplæring.

Til toppen