Nettfag

Ein del programfag på studiespesialisering kan du ta som nettfag via Nettskolen Rogaland.

Nettfag

Nettfag
Fag Timetal Merknad
Markedsføring og ledelse 5
Reiseliv og språk 5
Rettslære 5
Psykologi 5
Geofag 5
Historie og filosofi 5
Kultur og kommunikasjon 5
Informasjonsteknologi 5
Framandspråk nivå 3 5 Kun i Vg3
Følgande fag vert tilbydde som nettfag