Søke skuleplass

Korleis du søker om skuleplass på yrkessjåfør avheng av om du kjem inn som vaksenkandidat eller som lærling.

Søknadsfrista er 1. juni for kurset som startar medio august, og 15. november for kurset som startar medio januar.

Vaksenkandidat

For å søke om skuleplass på yrkessjåfør som vaksenkandidat, må du sende inn søknadsskjemaet (PDF, 199 kB). Skjemaet sender du per post til skulen.

Lærling

For å søke om skuleplass som lærling må du/opplæringskontoret sende dokumentasjon direkte til nikolas.njerve@skole.rogfk.no innan søknadsfristen.