Fagskule

Fagskular er høgare yrkesfaglege studiar med vekt på praktisk arbeid og erfaringar, som er nært knytt til arbeidslivet.

Det ligg på utdanningsnivået mellom vidaregåande opplæring og høgskule/universitet.

Under planlegging:

  • Kjemi og prosess
  • IT, digitalisering og robotisering, Fagskolen Rogaland
  • Sansestimulering, AOF Fagskolen
  • Psykisk helsearbeid, AOF Fagskolen
  • HMS, AOF Fagskolen

Meld behov

Me samarbeider og med Fagskolen Rogaland, og kan ved behov legge til rette for desentraliserte tilbod i lag med dei.

Kontakt