Høgare utdanning

Høgare utdanning er utdanning på universitets- eller høgskulenivå. Denne utdanninga byggjer på vidaregåande opplæring.

Under planlegging

Dette er utdanningstilbod det er meldt behov for i regionen, og som det vert arbeidd med å sette i gong på lenger sikt.

  • Lærarutdanning
  • Sosionom

Pågåande aktivitetar

Meld behov

Kontakt