Kurs i arbeidsvarsling

Det er to kurs i arbeidsvarsling som kan vere aktuelle; arbeid på og nær veg og manuell trafikkdirigering.

Kurs 1 arbeidsvarsling – arbeid på og nær veg (dokumentert opplæring)

Tidspunkt: Ikkje fastsett
Målgruppe: alle som jamnleg skal utføre arbeid på og nær veg

Innhald

 • Lovar og regler
 • Personleg sikkerheit
 • Ansvar for varsling og sikring
 • Fysiske lovar i trafikken
 • Varsling
 • Sikring
 • Framkomst
 • Føring av loggbok
 • Avsluttande teoretisk prøve

Kompetansebevis

Du får eit kompetansebevis som gjeld i fem år, og gir stadleg ansvarsrett ved arbeid på eller nær veg

Kurs 3 arbeidsvarsling – manuell trafikkdirigering (dokumentert opplæring)

Tidspunkt: Ikkje fastsett
Målgruppe: Alle arbeidstakarar som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesvegar.

NB: Det er krav om gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, og førarkort klasse B.

Innhald

 • Lovar og regler
 • Personleg sikkerheit
 • Bremselengd og reaksjonstid
 • Teikngjeving og åtferd
 • Leiebil
 • Trafikkavvikling og kapasitet
 • Krav til varsling
 • Praktisk øving

Kompetansebevis

Du får eit kompetansebevis som gjeld i fem år.

Spørsmål/Interesse

Dersom du har spørsmål om eitt eller begge av kursa, eller ønsker å melde di interesse, ta kontakt med Kristin Bruknapp.

Til toppen