Tilsette med rusførebyggande opplæring

Skulen har tilsette som har fått auka kunnskap om rusmiddel og dataspel.

Desse har fått opplæring via «Kjentmann»-opplæringa frå KORUS, som inkluderer opplæring i rusførebyggande arbeid og tidlege tiltak.

Les meir om Kjentmann og opplæring av tilsette i skulen