Praktisk eksamen

Praktisk eksamen har ei ramme på inntil 5 timar, og tar utgangspunkt i eller er knytta til ei kompleks arbeidsoppgåve.