Kontaktlærarar

Kven du har som kontaktlærar avheng av kva klasse du går i.

Er du på jakt etter andre tilsette kan du sjå lista over leiarar, eller nytte tilsettsøket.