Kontaktlærarar

Kven du har som kontaktlærar avheng av kva klasse du går i.

Er du på jakt etter andre tilsette kan du sjå lista over leiarar, eller nytte tilsettsøket.

Til toppen