Skuledagen

Du finn timeplanen din i Visma. Skuledagen for elevar er i utgangspunktet i tidrommet 08:00–15:10, med eit matfriminutt i perioden 11:30–12:00, men dette kan variere avhengig av dag og utdanningsprogram.

For studiespesialisering er timeplanen stort sett fast, med ei blanding av lange og kortare dagar. På yrkesfag og idrettsfag kan timeplanen variere noko gjennom året, på grunn av turar, utplassering, køyring og liknande.

ToppVolley Norge er skulestart om morgonen meir variabel, nokon gonger så tidleg som 07:00. Dette for å få tid til både trening og utdanning.