Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2021/2022

Skulerute 2021/2022
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 11., torsdag 12. og fredag 13. august. Skulestart for elevane måndag 16. august 12 15
September 22 22
Oktober Haustferie veke 41 (11.–15. oktober) 16 16
November Felles planleggingsdag tirsdag 16. november. Solidaritetsdag for elevar måndag 15. november 21 22,5
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 22. desember 16 16
Januar Oppstart måndag 3. januar 21 21
Februar Felles planleggingsdag for lærarar torsdag 17. februar. Elevane har fri den dagen. Vinterferie veke 9 (28. februar–4. mars) 18 19,5
Mars Vinterferie veke 9 (28. februar–4. mars) 19 19
April Påskeferie 11.–18. april 15 15
Mai Off. høgtidsdagar tirsdag 17. og torsdag 26. mai. Fridag for elevar og lærarar måndag 16. og fredag 27. mai 18 18
Juni Offentleg høgtidsdag måndag 6. juni. Siste skuledag 17. juni 12 12

Skulerute 2022/2023

Skulerute 2022/2023
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Oppstart lærarar: måndag 15. og tysdag 16. august. Skulestart elevar: onsdag 17. august 11 13
September 22 22
Oktober Haustferie: veke 41 (10.–14. oktober) 16 16
November Elevar fridag: tysdag 15. november. Lærarar: felles plandag tysdag 15. november 21 22,5
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 22. desember 16 16
Januar Planleggingsdag lærarar: måndag 2. januar. Oppstart elevar: tysdag 3. januar 21 22
Februar Felles planleggingsdag lærarar: onsdag 15. februar. Elevar fridag: onsdag 15. februar. Vinterferie: veke 9 (27.–28. februar) 17 18,5
Mars Vinterferie: veke 9 (1.–3. mars) 20 20
April Påskeferie: veke 14–15 (3.–10. april) 14 14
Mai Offentlege høgtidsdagar: måndag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai og måndag 29. mai. Fridag elevar og lærarar: fredag 19. mai 18 18
Juni Siste skuledag: tysdag 20. juni 14 14
Til toppen