Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

 

Skulerute 2023/2024

Skulerute 2023/2024
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Skulestart elevar: onsdag 16. august. Oppstart lærarar: måndag 14. og tysdag 15. august 12 14
September 21 21
Oktober Haustferie:  veke 41 (9.–13. oktober) 17 17
November Elevar fridag:  Måndag 13. november og tysdag 14. november. Lærarar: Fridag måndag 13. november og felles plandag tysdag 14. november 20 21,5
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 20. desember (elevavslutning og langdag) med avspasering 21. desember. 15 15
Januar Oppstart elevar: onsdag 3. januar. Planleggingsdag lærarar: tysdag 2. januar 21 22
Februar Elevar fridag torsdag 15. og fredag 16. februar. Vinterferie veke 9 (26. februar–1. mars) Felles planleggingsdag for lærarar: torsdag 15. februar. Fridag lærerar: fredag 16. februar 15 16,5
Mars Vinterferie til og med 1. mars. Påskeferie 25. mars–1. april 15 15
April Påskeferie til og med 1. april 21 21
Mai Offentlege høgtidsdagar: Arbeidaranes dag onsdag 1. mai. Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai. Grunnlovsdag fredag 17. mai. Andre pinsedag måndag 20. mai. Fridag elev/lærar: fredag 10. mai 18 18
Juni Siste skuledag: Fredag 21 juni. 15 15

 

Skulerute 2024/2025

Skulerute 2024/2025
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Oppstart lærarar: onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august. Skulestart elevar: måndag 19. august 10 13
September 21 21
Oktober Haustferie: veke 41 (7.–11. oktober) 18 18
November Elevar fridag: tysdag 5. november. Lærarar: felles plandag tysdag 5. november 20 21,5
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15 15
Januar Oppstart elevar og lærarar: torsdag 2. januar 22 22
Februar Felles planleggingsdag lærarar: onsdag 12. februar. Elevar fridag: onsdag 12. februar. Vinterferie: veke 9 (24.–28. februar) 14 15,5
Mars 21 21
April Påskeferie: veke 16–17 (14.–21. april) 16 16
Mai Offentlege høgtidsdagar: Arbeidarane sin dag torsdag 1. mai og Kristi Himmelfartsdag torsdag 29. mai. Fridag elevar og lærarar: fredag 2. mai. 19 19
Juni Offentleg høgtidsdag 2. Pinsedag måndag 9. juni. Siste skuledag: fredag 20. juni 14 14