Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2019/2020
Skulerute 2019/2020
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august Skulestart for elevane måndag 19. august 10 13
September 21 21
Oktober Haustferie veke 41 (7.–11. oktober) 18 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 12. november. Fellesopplegg for elevar på skulen. 21 21,5
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15 15
Januar Planleggingsdag lærarar torsdag 2. og fredag 3. januar Første skuledag for elevane er måndag 6. januar 20 22
Februar Vinterferie veke 9 (24.–28. februar) Felles planleggingsdag for lærarar onsdag 12. februar Solidaritetsdag for elevar onsdag 12. februar. 15 15,5
Mars 22 22
April Påskeferie 6.–13. april 16 16
Mai Off. høgtidsdagar fredag 1. og torsdag 21. mai Fridag for elevar og lærarar fredag 22. mai 18 18
Juni Offentleg høgtidsdag måndag 1. juni Siste skuledag 19. juni 14 14
Oversikt over feriar og fridagar

Skulerute 2020/2021

Skuleruta for skuleåret 2020/2021 er ikkje laga ennå. Den vert sannsynlegvis lagt ut i byrjinga av sommarferien 2020.

Til toppen