Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2022/2023

Skulerute 2022/2023
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Oppstart lærarar: måndag 15. og tysdag 16. august. Skulestart elevar: onsdag 17. august 11 13
September 22 22
Oktober Haustferie: veke 41 (10.–14. oktober) 16 16
November Elevar fridag: tysdag 15. november. Lærarar: felles plandag tysdag 15. november 21 22,5
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 22. desember 16 16
Januar Planleggingsdag lærarar: måndag 2. januar. Oppstart elevar: tysdag 3. januar 21 22
Februar Felles planleggingsdag lærarar: onsdag 15. februar. Elevar fridag: onsdag 15. februar. Vinterferie: veke 9 (27.–28. februar) 17 18,5
Mars Vinterferie: veke 9 (1.–3. mars) 20 20
April Påskeferie: veke 14–15 (3.–10. april) 14 14
Mai Offentlege høgtidsdagar: måndag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai og måndag 29. mai. Fridag elevar og lærarar: fredag 19. mai 18 18
Juni Siste skuledag: tysdag 20. juni 14 14

Skulerute 2023/2024

Skuleruta for 2023/2024 er ikkje laga ennå. Den vert sannsynlegvis lagt ut sommaren 2023.

Til toppen