Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2020/2021

Skulerute 2020/2021
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 12., torsdag 13. og fredag 14. august. Skulestart for elevane måndag 17. august 11 14
September 22 22
Oktober Haustferie veke 41 (5.–9. oktober) 17 17
November Solidaritetsdag for elevar måndag 9. november. Felles planleggingsdag tysdag 10. november. Elevfri tysdag 10. november 20 21,5
Desember Siste skuledag før jul: tysdag 22. desember 16 16
Januar Oppstart måndag 4. januar 20 20
Februar Felles planleggingsdag for lærarar onsdag 10. februar. Elevfri onsdag 10. februar 19 20,5
Mars Vinterferie veke 9 (1.–5. mars). Påskeferie 29.–31. mars 15 15
April Påskeferie 1.–5. april 19 19
Mai Off. høgtidsdagar torsdag 13., måndag 17. og måndag 24 mai. Fridag for elevar og lærarar fredag 14. mai 17 17
Juni Siste skuledag 18. juni 14 14

Skulerute 2021/2022

Skuleruta for 2021/2022 er ikkje laga ennå. Den vert sannsynlegvis ferdigstilt sommaren 2021.

Til toppen