Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2019/2020
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. august. Skulestart for elevane måndag 19. august 10 13
September 21 21
Oktober Haustferie veke 41 (7.–11. oktober) 18 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 12. november. Fellesopplegg for elevar på skulen. 21 21,5
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15 15
Januar Planleggingsdag lærarar torsdag 2. og fredag 3. januar. Første skuledag for elevane er måndag 6. januar 20 22
Februar Vinterferie veke 9 (24.–28. februar). Felles planleggingsdag for lærarar onsdag 12. februar. Solidaritetsdag for elevar onsdag 12. februar 15 15,5
Mars 22 22
April Påskeferie 6.–13. april 16 16
Mai Off. høgtidsdagar fredag 1. og torsdag 21. mai. Fridag for elevar og lærarar fredag 22. mai 18 18
Juni Offentleg høgtidsdag måndag 1. juni. Siste skuledag 19. juni 14 14

Skulerute 2020/2021

Skulerute 2020/2021
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 12., torsdag 13. og fredag 14. august. Skulestart for elevane måndag 17. august 11 14
September 22 22
Oktober Haustferie veke 41 (5.–9. oktober) 17 17
November Solidaritetsdag for elevar måndag 9. november. Felles planleggingsdag tysdag 10. november. Elevfri tysdag 10. november 20 21,5
Desember Siste skuledag før jul: tysdag 22. desember 16 16
Januar Oppstart måndag 4. januar 20 20
Februar Felles planleggingsdag for lærarar onsdag 10. februar. Elevfri onsdag 10. februar 19 20,5
Mars Vinterferie veke 9 (1.–5. mars). Påskeferie 29.–31. mars 15 15
April Påskeferie 1.–5. april 19 19
Mai Off. høgtidsdagar torsdag 13., måndag 17. og måndag 24 mai. Fridag for elevar og lærarar fredag 14. mai 17 17
Juni Siste skuledag 18. juni 14 14
Til toppen