Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2021/2022

Skulerute 2021/2022
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 11., torsdag 12. og fredag 13. august. Skulestart for elevane måndag 16. august 12 15
September 22 22
Oktober Haustferie veke 41 (11.–15. oktober) 16 16
November Felles planleggingsdag tirsdag 16. november. Solidaritetsdag for elevar måndag 15. november 21 22,5
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 22. desember 16 16
Januar Oppstart måndag 3. januar 21 21
Februar Felles planleggingsdag for lærarar torsdag 17. februar. Elevane har fri den dagen. Vinterferie veke 9 (28. februar–4. mars) 18 19,5
Mars Vinterferie veke 9 (28. februar–4. mars) 19 19
April Påskeferie 11.–18. april 15 15
Mai Off. høgtidsdagar tirsdag 17. og torsdag 26. mai. Fridag for elevar og lærarar måndag 16. og fredag 27. mai 18 18
Juni Offentleg høgtidsdag måndag 6. juni. Siste skuledag 17. juni 12 12

Skulerute 2022/2023

Skuleruta for skuleåret 2022/2023 er ikkje laga ennå.

Til toppen