Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2020/2021

Skulerute 2020/2021
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 12., torsdag 13. og fredag 14. august. Skulestart for elevane måndag 17. august 11 14
September 22 22
Oktober Haustferie veke 41 (5.–9. oktober) 17 17
November Solidaritetsdag for elevar måndag 9. november. Felles planleggingsdag tysdag 10. november. Elevfri tysdag 10. november 20 21,5
Desember Siste skuledag før jul: tysdag 22. desember 16 16
Januar Oppstart måndag 4. januar 20 20
Februar Felles planleggingsdag for lærarar onsdag 10. februar. Elevfri onsdag 10. februar 19 20,5
Mars Vinterferie veke 9 (1.–5. mars). Påskeferie 29.–31. mars 15 15
April Påskeferie 1.–5. april 19 19
Mai Off. høgtidsdagar torsdag 13., måndag 17. og måndag 24 mai. Fridag for elevar og lærarar fredag 14. mai 17 17
Juni Siste skuledag 18. juni 14 14

Skulerute 2021/2022

Skulerute 2021/2022
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Planleggingsdag for lærarar onsdag 11., torsdag 12. og fredag 13. august. Skulestart for elevane måndag 16. august 12 15
September 22 22
Oktober Haustferie veke 41 (11.–15. oktober) 16 16
November Felles planleggingsdag tirsdag 16. november. Solidaritetsdag for elevar måndag 15. november 21 22,5
Desember Siste skuledag før jul: onsdag 22. desember 16 16
Januar Oppstart måndag 3. januar 21 21
Februar Felles planleggingsdag for lærarar torsdag 17. februar. Elevane har fri den dagen. Vinterferie veke 9 (28. februar–4. mars) 18 19,5
Mars Vinterferie veke 9 (28. februar–4. mars) 19 19
April Påskeferie 11.–18. april 15 15
Mai Off. høgtidsdagar tirsdag 17. og torsdag 26. mai. Fridag for elevar og lærarar måndag 16. og fredag 27. mai 18 18
Juni Offentleg høgtidsdag måndag 6. juni. Siste skuledag 17. juni 12 12
Til toppen