Skuleferiar og fridagar (skuleruta)

Her finn du ei oversikt over kva dagar som er fridagar for inneverande og eventuelt neste skuleår.

Skulerute 2022/2023

Skulerute 2022/2023
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Oppstart lærarar: måndag 15. og tysdag 16. august. Skulestart elevar: onsdag 17. august 11 13
September 22 22
Oktober Haustferie: veke 41 (10.–14. oktober) 16 16
November Elevar fridag: tysdag 15. november. Lærarar: felles plandag tysdag 15. november 21 22,5
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 22. desember 16 16
Januar Planleggingsdag lærarar: måndag 2. januar. Oppstart elevar: tysdag 3. januar 21 22
Februar Felles planleggingsdag lærarar: onsdag 15. februar. Elevar fridag: onsdag 15. februar. Vinterferie: veke 9 (27.–28. februar) 17 18,5
Mars Vinterferie: veke 9 (1.–3. mars) 20 20
April Påskeferie: veke 14–15 (3.–10. april) 14 14
Mai Offentlege høgtidsdagar: måndag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai og måndag 29. mai. Fridag elevar og lærarar: fredag 19. mai. Elevar og lærarar som må stille på skulen 19.05 ved ein eventuell eksamen vil få ein fridag i juni. 18 18
Juni Siste skuledag: tysdag 20. juni 14 14

Skulerute 2023/2024

Skulerute 2023/2024
Månad Informasjon Dagar elevar Dagar lærarar
August Skulestart elevar: onsdag 16. august. Oppstart lærarar: måndag 14. og tysdag 15. august 12 14
September 21 21
Oktober Haustferie:  veke 41 (9.–13. oktober) 17 17
November Elevar fridag:  Måndag 13. november og tysdag 14. november. Lærarar: Fridag måndag 13. november og felles plandag tysdag 14. november 20 21,5
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember 15 15
Januar Oppstart elevar: onsdag 3. januar. Planleggingsdag lærarar: tysdag 2. januar 21 22
Februar Elevar fridag torsdag 15. og fredag 16. februar. Vinterferie veke 9 (26. februar–1. mars) Felles planleggingsdag for lærarar: torsdag 15. februar. Fridag lærerar: fredag 16. februar 15 16,5
Mars Vinterferie til og med 1. mars. Påskeferie 25. mars–1. april 15 15
April Påskeferie til og med 1. april 21 21
Mai Offentlege høgtidsdagar: Arbeidaranes dag onsdag 1. mai. Kristi himmelfartsdag torsdag 9. mai. Grunnlovsdag fredag 17. mai. Andre pinsedag måndag 20. mai. Fridag elev/lærar: fredag 10. mai 18 18
Juni Siste skuledag: Fredag 21 juni. 15 15
Til toppen