Hjertestartar

Skulen har ein hjertestartar tilgjengeleg på alle avdelingar, dersom nokon skulle verte ramma av hjertestans.

Startaren heng ved hovudinngangen.

avdeling Lofthus heng den i første etasje, på trappa du ser rett mot når du kjem inn hovudinngangen

Bruk av hjertestartar

Finn ein hjertestartar nær deg (Merk at våre hjertestartarar ikkje er registrert her – det då dei ikkje er tilgjengelege heile døgnet)