Skulebygga

Sauda vidaregåande skule har tre bygg, to i Sauda og eitt på Sand. Det valde utdanningsprogrammet bestemmer kva bygg ein elev høyrer heime i.

Fasaden til avdeling Lofthus. Eit murbygg i to etasjar bak ei rekke tynne tre og ein sandvolleybane. - Klikk for stort bileteAvdeling Lofthus   

Lofthus

Lofthus er hovudavdelinga til skulen, og ligg i gåavstand frå Sauda sentrum.

Her finn du alle våre studietilbod, med unntak av ToppVolley Norge og transportfaga. Bygg- og anleggsteknikk har og deler av undervisninga på avdelinga på Sand.

Fasaden til avdeling Birkeland. Eit langt murbygg i liknande stil som ein flyhangar. - Klikk for stort bileteAvdeling Birkeland   

Avdeling Birkeland

Avdelinga finn du på Indre Birkeland i Sauda kommune, ca. 10 minutts køyring frå Sauda sentrum, rett ved fylkesveg 520.

Transportfaga – Vg2 Transport og logistikk og Yrkessjåfør – høyrer heime her. Ein del av bygget er garasje/verkstad for køyretøy, og plassen utanfor vert og nytta til parkering av avdelinga sine køyretøy.

Flyfoto over avdeling Sand. Ein idrettsbane omringa av skulebygg, vegar og parkeringar. Bustadhus i periferien. - Klikk for stort bileteAvdeling Sand  

Avdeling Sand

På Eide på Sand i Suldal kommune, ligg avdeling Sand.

På avdeling Sand finn du ToppVolley Norge. Deler av undervisninga på bygg- og anleggsteknikk føregår og her.

Sjølve skulebygget er det store gule bygget til venstre i biletet. Dei kvite husa framfor det er internat og lærarbustadar.

Det kvite bygget til høgre framme i biletet er Suldalshallen, bygget til venstre (og kvitt) for den er Sandhallen som vert nytta av ToppVolley Norge.

På grusbanen til høgre for skulebygget og ovanfor friidrettsbanen finn du i dag Suldal Bad.

Til toppen