Idrettsfag med Park- og frikøyring

Park- og frikøyringslinja (PFL) i Sauda er idrettsfag med freeride, freeski og snowboard og gir generell studiekompetanse.

Faga toppidrett og aktivitetslære vert vinkla mot idrettsleg utvikling av park- og frikøyrarar på freeski eller snowboard.

Utdanningsprogrammet skal være eit naturleg val for deg som har park- og frikøyring som hobby/idrett.

Du kan følge PFL på Instagram og Facebook for å sjå kva skuledagen går i. Du kan og lese meir om tilbodet, trening, buforhold og lærarar.

Kvifor velje Idrettsfag med Park- og frikøyring?

Du får

 • generell studiekompetanse
 • lære om fysisk aktivitet, trening og treningsleiing
 • lære om helse, kosthald og oppbygginga av kroppen
 • årleg tur til Norsjø kabelpark på hausten
 • skisamlingar om vinteren
 • skikøyring i Sauda skisenter i skuletida gjennom heile vintersesongen
 • vårsamling på Folgefonna
 • trampoline, air-track, basistrening og bassengtrening
 • aktivitetslære med ulike idrettar
 • kompetente lærarar og trenarar

Du bør ha

 • interesse i park-/frikøyring på freeski eller snowboard
 • grunnleggande ferdigheiter i ski eller snowboard
 • interesse i helse og fysisk aktivitet
 • motivasjon for idrettsleg utvikling
 • motivasjon for å trene ofte, både i og utanom skuletida

Kvifor velje Sauda vidaregåande skule?

I Sauda ligg forholda godt til rette for vintersport, med kort avstand frå skulen til Sauda skisenter. Utanom skisesongen finst det gode treningsfasiliteter med mellom anna:

Elevane seier følgande om Park- og frikøyringslinja:

 • Godt miljø, alle er velkomne uansett ferdigheit
 • Tilbod utanom det vanlege med at me får stå på ski i skuletida
 • Lærer å utvikle oss bra på ski, alltid god stemning
 • God inkludering, tryggheit
 • Kjekke turar
 • God kontakt med lærarane
 • Bra kantine
 • Kjekke fritidstilbod ved skulen

Søke skuleplass

Første året  – Vg1

Du går på skule i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av dei tre åra. På Vg1 vel du kva for eit framandspråk du ønsker.

Det er 35 timar undervisning i veka, der 23 timar er fellesfag og 12 timar er programfag.

Andre året – Vg2

På Vg2 har du færre timar i fellesfaga og fleire timar i progamfag enn på Vg1. 

Det er 35 timar undervisning i veka, der 18 timar er fellesfag og 17 timar er programfag.

Tredje året – Vg3

På Vg3 har du færre timar i fellesfaga og fleire timar i progamfag enn på Vg2.  

Det er 35 timar undervisning i veka, der 13 timar er fellesfag og 22 timar er programfag.