Søke skuleplass Park- og frikøyring

Det er ikkje sportslege opptakskrav ved linja, men ein bør ha grunnleggande ferdigheiter i ski- eller snowboard på plass. Innsøking til faget er ulikt alt etter om du søker frå Rogaland eller ein annan stad i landet.

Hugs å eventuelt fylle ut og sende inn skjemaet for dokumentasjon av tilleggspoeng (PDF, 169 kB).

Søkarar frå Rogaland

Søknadsfrista for søkarar frå Rogaland er 1. mars.

Søkarar utanfrå Rogaland

Søknadsfrista for søkarar utanfrå Rogaland er 1. mars.

Treng du hjelp til å søke kan du ta kontakt med yrkes- og utdanningsrådgivaren.

Til toppen